AZ ÉLET CÉLJA

Magának az élet céljának tömör megfogalmazása a Dianetika egyik legalapvetőbb áttörése volt. Ez az ember létezésének dinamikai alapelve, amelyet L. Ron Hubbard fedezett fel, és ami számos, mindaddig meg nem válaszolt kérdésre választ adott.

Az élet céljának a végtelen túlélés tekinthető. Már hosszú ideje ismert, hogy az ember a túlélésre törekszik, az viszont új, hogy ez a legfőbb késztetése. Az Ember mint életforma bizonyíthatóan minden cselekvésében és céljában egyetlen utasításnak engedelmeskedik: „TÚLÉLNI!”

Ez minden élőlény közös nevezője, és ebből következett az Ember betegségeinek és aberrációinak sorsdöntő megoldása.

Amint a „Túlélni!” parancsa mint az életformák összes tevékenységét megmagyarázó legfőbb késztetés be lett határolva, a túlélés tevékenységének további tanulmányozása vált szükségessé. Ennek a kutatásnak az eredményeként született meg az a felfedezés, hogy amikor az ember a fájdalmat és az örömöt is beleveszi a számításba, akkor a kezében vannak a szükséges összetevők, amelyekkel az élet összes tevékenységét megértheti.

A túlélés nem egyszerűen az élet és a halál közötti különbséget jelenti. A túlélésnek különféle szintjei vannak.

Minél inkább képes az ember irányítani az életét és növelni túlélési szintjét, annál több örömben, bőségben és megelégedettségben lesz része.

A fájdalom, a kiábrándulás és a kudarc olyan tevékenységek eredménye, amelyek gátolják a túlélést.

Így azokról a tevékenységekről, amelyek eltávolítják a fájdalmat és közelebb hozzák az örömöt, azt mondhatjuk, hogy elősegítik a túlélést.